Sterilizatorji zemlje

Profesionalna serija strojev, specializiranih za nanašanje tekočih ali trdnih fumigantov. Vse distribucijske sisteme upravlja računalnik za natančen nadzor odmerkov in sorazmerno porazdelitev. Ti stroji so posebej zasnovani v sodelovanju s proizvajalci fumigantov, rezultat tega so visoki varnostni standardi ter optimalno in enakomerno porazdelitev produkta v zemljo. Serijo sestavljajo pasivni modeli (brez obdelave zemlje) in aktivni modeli s kamnitim podnožjem, ki omogočajo večnamensko delovanje stroja.